Jesteśmy partnerem:
MasterCard Mobile

Aplikacja mobilna - CallPay Usługi

Instrukcja użytkowania nowej wersji aplikacji CallPay Usługi   

1. Autoryzacja użytkownika:

  Podczas pierwszego użycia aplikacji CallPay Usługi konieczne jest zweryfikowanie numeru  telefonu.
  Po uruchomieniu aplikacji zostaniemy poproszeni o wpisanie numeru telefonu smartfona, na którym została zainstalowana aplikacja CallPay Usługi. Na ten numer zostanie wysłany specjalny kod.
  Po otrzymaniu kodu w wiadomości SMS zostanie on automatycznie wprowadzony do aplikacji i wyświetlony na ekranie. Wystarczy kliknąć „Dalej”, a  aplikacja zostanie zautoryzowana.
  W przypadku braku otrzymania wiadomości SMS, należy dokładnie sprawdzić, czy podany numer telefonu jest prawidłowy. Jeżeli nie, procedurę autoryzacji można ponowić wpisując prawidłowy numer.
  Po wykonaniu autoryzacji, podczas kolejnych uruchomień aplikacji, nie będzie już konieczności wpisywania kodu. Na ekranie zawsze pojawi się nasz numer (na który aktualnie jest zarejestrowana aplikacja). Pod numerem wystarczy klikną „Wejdź” aby uruchomić aplikację.

2. Wybór lokalizacji:

Aplikacja CallPay Usługi pozwala na dwa rodzaje wyboru miast, w których chcemy korzystać z  usług CallPay:

   - lokalizacja automatyczna, polega na sprawdzaniu naszej lokalizacji za każdym razem, w chwili uruchomienia aplikacji. Wtedy aplikacja automatycznie wybiera miasto w którym się znajdujemy. Gdy jesteśmy w mieście, gdzie CallPay nie świadczy swoich usług stosowna informacja jest wyświetlana na na ekranie.

   - lokalizacja ręczna, polega na wybraniu przez użytkownika z listy, miasta, w którym CallPay świadczy swoje usługi i zapisanie tego wyboru na stałe w aplikacji, do momentu kolejnej ręcznej zmiany.

3. Zakup biletu:

  Po kliknięciu przycisku „Zakup biletu” wybieramy rodzaj biletu dostępnego w danym mieście.
  Następnie pojawia się ekran z informacją o wyborze rodzaju płatności. Zawsze dostępne są następujące rodzaje płatności:

    - Karta Płatnicza
    - Przelew bankowy
    - BLIK
    - Wirtualna portmonetka

  Wymienione trzy pierwsze systemy płatności nie wymagają żadnego dodatkowego logowania lub zakładania konta w systemie CallPay. Po ich wybraniu wystarczy, że podamy dane karty, zalogujemy się na konto w banku lub wpiszemy kod BLIK i od razu możemy zakupić bilet.

                              

Karta Płatnicza:

  Po kliknięciu na ten klawisz pojawi się okno do wpisania numeru karty, daty ważności karty, imienia i nazwiska właściciela karty oraz kodu CVV.
  Po podaniu w/w danych należy zaakceptować Regulamin poprzez oznaczenie ptaszka i kliknięcie „Dalej”.
W zależności od banku, transakcja zostanie zrealizowana lub zostaniemy poproszeni o wpisanie dodatkowego kodu z tokena (np. z SMSa, itp.).
  Jeżeli transakcja przebiegnie pomyślnie, wybieramy „Zakończ transakcję” i przenosimy się do okna z zakupionym biletem.
  Uwaga: po wykonaniu pierwszej transakcji kartą płatniczą, przy następnej płatności zostanie w aplikacji CallPay udostępniona dodatkowa metoda uproszczonych i szybkich płatności o nazwie OneClick. Do metody OneClick zostanie automatycznie przypisana użyta wcześniej karta płatnicza. Płatność za pomocą OneClick nie wymaga podawania żadnych danych, wystarczy jedno kliknięcie i kupujemy bilet. Trwa to dosłownie kilka sekund !!!

 

Przelew bankowy:

  Po wybraniu tej metody płatności wybieramy bank z wyświetlonej listy, w którym posiadamy konto.
  Następnie wpisujemy dane do zalogowania, do naszego konta w banku, potwierdzamy przelew i jeżeli transakcja przebiegnie pomyślnie, wybieramy „Zakończ transakcję” i przenosimy się do okna z zakupionym biletem.
  Uwaga: jeżeli zezwolimy na zapamiętanie danych logowania do banku, przy następnej transakcji nie będzie potrzeby ich wpisywania, podstawią się automatycznie, co znacząco ułatwia i przyspiesza zakup biletów.

 

 

BLIK:

  Po wybraniu tej metody płatności należy wpisać kod do autoryzacji transakcji. Po zautoryzowaniu płatności należy kliknąć OK. Na kolejnym ekranie, jeżeli transakcja przebiegła pomyślnie, wybieramy „Zakończ transakcję” i przenosimy się do okna z zakupionym biletem.

 

 

 

 

Wirtualna Portmonetka:

  Jeżeli posiadamy w systemie CallPay aktywną Wirtualną Portmonetkę i znajdują się na niej wystarczające środki do zakupu wybranego biletu, wtedy u doły ekranu pojawi się przycisk: „Portmonetka” wraz z informacją o saldzie.
  Po kliknięciu tego przycisku zapłacimy za bilet środkami pobranymi z Wirtualnej Portmonetki.
  Jeżeli zakładając Wirtualną Portmonetkę w systemie CallPay (www.callpay.pl) wybierzemy opcję autoryzacji wszystkich transakcji za pomocą PIN’u to po wybraniu tej metody płatności zostaniemy zawsze poproszeni o podanie PINu.

4. Aktywne bilety:

  Wybierając tą funkcję dowiemy się jakie mamy w tej chwili zakupione i aktywne (ważne) bilety. Ta funkcja służy także do okazania biletu podczas kontroli.
  Podczas okazywania biletu kontrolerowi na ekranie smartfona, możliwa jest także dodatkowa kontrola ważności biletu poprzez weryfikację za pomocą wiadomości SMS. W tym celu po poproszeniu przez kontrolera o uruchomienie dodatkowej weryfikacji, należy kliknąć przycisk „Kontrola SMS”, zezwolić na wykonanie przez telefon bezpłatnego połączenia do Centrum Weryfikacji CallPay, a następnie oczekiwać otrzymania bezpłatnej wiadomości SMS zawierającej informacje potwierdzające zakup i ważność biletu.

 

5. Historia biletów:

Funkcja pozwala wyświetlić wszystkie zakupione, ale już nieaktywnie (nieważne) bilety.

Chcąc powtórnie kupić któryś z biletów, wystarczy kliknąć na wybrany bilet z listy i można od razu dokonać powtórnego zakupu tego samego biletu.

 

 

 

 

6. Wybór miasta:

Funkcja pozwala na dwa rodzaje wyboru miast, w których chcemy korzystać z usług aplikacji:

   - lokalizacja automatyczna, polega na sprawdzaniu naszej lokalizacji za każdym razem, w chwili uruchomienia aplikacji i wtedy automatyczne przełączenie się aplikacji na miasto, w którym się znajdujemy i gdzie CallPay świadczy swoje usługi.

   - lokalizacja ręczna, polega na wybraniu przez użytkownika z listy, miasta, w którym CallPay świadczy swoje usługi i zapisanie tego wyboru na stałe w aplikacji, do momentu kolejnej ręcznej zmiany.

 

7. Kontrola biletów:

  W przypadku kontroli biletów, na głównym ekranie, u dołu znajduje się specjalna żółta ikonka, której kliknięcie skutkuje natychmiastowym przejściem do ekranu z aktywnymi biletami.
  Po wyświetleniu aktywnych biletów należy wybrać ten, który dotyczy kursu, który akurat wykonuje pasażer i kliknąć na niego, a następnie kontrolującemu okazać ekran z informacją o bilecie.

 

 

 

 

 

 


 

Nasi Partnerzy

Polub nas na Fejsie :)