WhatsUp wprowadza zmiany i obiecuje przestrzegać unijnych przepisów 

Komisja Europejska donosi, że WhatsApp zobowiązał się do pełnego przestrzegania regulacji UE, poprawy sposobu informowania użytkowników oraz szanowania ich wyborów dotyczących aktualizacji umów.

Kontrowersyjna decyzja WhatsAppa w 2021 roku: Wprowadzenie nowej polityki dotyczącej danych i jej konsekwencje

Przyjrzyjmy się kontrowersyjnej decyzji WhatsAppa, która została podjęta na początku 2021 roku. Twórcy popularnej aplikacji postanowili wprowadzić nową politykę, zgodnie z którą użytkownicy musieli zaakceptować zmienione warunki korzystania z usługi, obejmujące m.in. udostępnianie danych z Facebookiem. Odmowa akceptacji warunków skutkowała brakiem dostępu do aplikacji. Dla licznych użytkowników to ewidentne naruszenie prywatności było powodem, dla którego zdecydowali się zmienić aplikacje na te oferowane przez konkurencję.

Zmiany te wywołały wiele kontrowersji i spowodowały utratę popularności oraz użytkowników. Ponadto, potwierdziły one bliskie powiązanie między WhatsAppem a Facebookiem, co pokazuje, że nie można traktować tych dwóch produktów jako odrębne od siebie.

WhatsApp odpowiada na postulaty UE: Planuje wprowadzenie bardziej zrozumiałych warunków użytkowania

Zarząd WhatsApp potwierdził, że wprowadzi bardziej zrozumiałe warunki korzystania z aplikacji dla użytkowników, jako odpowiedź na starania m.in. ze strony Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że dotychczasowe praktyki nie spełniają w pełni obowiązujących na naszym kontynencie przepisów prawa.

WhatsApp zmienia swoje praktyki pod wpływem Unii Europejskiej

W wyniku interwencji Unii Europejskiej, która miała na celu ochronę prywatności danych użytkowników WhatsAppa oraz wymuszenie dostosowania się firmy do europejskiego prawa, firma podjęła działania mające na celu większą przejrzystość w zakresie warunków korzystania z aplikacji. Po konsultacjach z unijnymi organami ochrony konsumentów oraz Komisją Europejską, WhatsApp zadeklarował zwiększenie przejrzystości w zakresie zmian w warunkach korzystania z usługi. Firma obiecała umożliwienie użytkownikom odrzucania aktualizacji warunków i wyjaśnienie, w jaki sposób odrzucenie wpłynie na dostęp do aplikacji. Dodatkowo, WhatsApp zobowiązał się nie przekazywać danych użytkowników innym firmom, w tym Facebookowi, w celach reklamowych. Didier Reynders, komisarz UE ds. wymiaru sprawiedliwości, pochwalił te zmiany jako krok w stronę poszanowania praw użytkowników.

Cieszę się, że WhatsApp zobowiązał się do zmiany swoich praktyk i przestrzegania przepisów UE. Zobowiązanie polega na informowaniu użytkowników o wszelkich zmianach w umowie i szanowaniu ich decyzji, czyli niezadawaniu tego samego pytania przy każdym otwarciu aplikacji. Konsumenci mają prawo rozumieć, na co się zgadzają i co konkretnie oznacza ich wybór. W ten sposób mogą sami zdecydować, czy nadal chcą korzystać z danej platformy.

– powiedział Didier Reynders, komisarz UE d.s. wymiaru sprawiedliwości